elen

Υποδράση 5.1

Αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων βάσει των αποτελεσμάτων της επιδεικτικής λειτουργίας  – Συνολική αποτίμηση της βιωσιμότητας του συστήματος και των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών – Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) του συστήματος 

Σκοπός αυτής της Υποδράσης είναι η αξιολόγηση του συστήματος ISWM TINOS από περιβαλλοντική σκοπιά χρησιμοποιώντας τις αρχές της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη στόχευε στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με χρήση ποσοτικοποιημένων περιβαλλοντικών δεικτών. Έμφαση έχει δοθεί στην εκτίμηση του Δυναμικού Πλανητικής Θέρμανσης (global warming impact assessment), καθώς και στην εκτίμηση του αντίκτυπου άλλων κατηγοριών, όπως η οξίνιση, ο ευτροφισμός και διάφοροι άλλοι τύποι τοξικότητας.

Τα αποτελέσματα δίνονται σε ισοδύναμες μονάδες, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες και κυρίως αναπαραγόμενες. Σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, τα σχετικά προφίλ δίνονται (χαρακτηρισμός, τυποποίηση, στάθμιση και ενιαία βαθμολογία). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή είναι οι: IMPACT 2002+, EDIP 2003, καθώς και οι μέθοδοι για θέματα του IPCC 2007 και το Greenhouse Protocol με επίκεντρο το Δυναμικό Πλανητικής Θέρμανσης (global warming impact). Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας υλοποίησης του κύκλου ζωής θεωρείται μια από τις πιο κρίσιμες παράμετρους. Επιπλέον, ο στρατηγικός καθορισμός των ορίων του συστήματος έχει σημαντική επίπτωση στην εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα σενάρια μελετήθηκαν με βάση του δείκτες που εξετάζονται στην Τήνο. Ως εκ τούτου, μια βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων και αναλύσεων στην Τήνο.

Τα εξεταζόμενα σενάρια διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ανταποκρίνεται στο πιλοτικό σύστημα LIFE ISWM TINOS που εφαρμόστηκε σε Πύργο και Πάνορμο και η δεύτερη σχετίζεται με την εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα στο νησί της Τήνου. Συνεπώς οι εξεταζόμενες περιπτώσεις είναι οι εξής:

A)    ISWM TINOS concept σε Πύργο και Πάνορμο

  • ISWM-TINOS concept με κομποστοποίηση
  • ISWM TINOS concept με αναερόβια χώνευση
  • Μεσόφιλη και θερμόφιλη αναερόβια χώνευση
  • Υπο-σενάρια με κομποστοποίηση του στερεού κλάσματος και co-digestion του υγρού κλάσματος με ιλύ
  • Ανεξέλεγκτη ταφή

B)    Σχέδιο πλήρους κλίμακας εφαρμογής στην Τήνο

  • ISWM-TINOS concept με κομποστοποίηση
  • ISWM TINOS concept με αναερόβια χώνευση
  • Μεσόφιλη και θερμόφιλη αναερόβια χώνευση
  • Ταφή (χωρίς ανάκτηση ενέργειας)

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σχέδιο ISWM TINOS που εφαρμόστηκε είναι πιο περιβαλλοντικά φιλικό συγκρινόμενο με την υφιστάμενη πρακτική διαχείρισης αποβλήτων σε Πύργο&Πάνορμο (ταφή). Σύφωνα με τη μέθοδο IMPACT 2002+, το περιβαλλοντικό όφελος στο Δυναμικό Πλανητικής Θέρμανσης φθάνει τα 184 kg CO2eq ανά τόνο αποβλήτου, ενώ με τη μέθοδο IPCC η τιμή φθάνει τα 338 kg CO2eq ανά τόνο αποβλήτου. Στην περίπτωση της πλήρους κλίμακας, το περιβαλλοντικό όφελος αυξάνεται, καθώς το σχέδιο θα εφαρμοστεί σε ευρύτερη κλίμακα. Έτσι, οι τιμές τώρα εκτιμώνται στα 555 kg CO2eq ανά τόνο αποβλήτου (IPCC 2007 μέθοδος) σε σύγκριση με την ταφή, ενώ με τη μέθοδο IMPACT 2002+ οι αντίστοιχες εξοικονομήσεις σε εκπομπές CO2eq εκτιμώνται στα 477 kg CO2eq ανά τόνο αποβλήτου.

Αναφορικά με την εφαρμογή της αναερόβιας χώνευσης, η μέθοδος αυτή έχει μικρότερο αντίκτυπο σε Δυναμικό Πλανητικής Θέρμανσης σε σύγκριση με την κομποστοποίηση, χάρη στην εξοικονόμηση εκπομπών από την παταγωγή ηλεκτιρκής ενέργειας. Υψηλότερη παραγωγή βιοαερίου επιτυγχάνεται κατά τη θερμόφιλη χώνευση σε σύγκριση εμ τη μεσόφιλη οδηγώντας σε αύξηση της εξοικονόμησης εκπομπών CO2eq. Στην πιλοτική κλίμακα, η διαφορά μεταξύ κομποστοποίησης και μεσόφιλης χώνευσης εκτιμάται στα 7.78 kg CO2 eq ανά τόνο αποβλήτου, ενώ το αντίστοιχο περιβαλλοντικό όφελος για τη θερμόφιλη χώνευση είναι 9.38 kg CO2eq ανά τόνο αποβλήτου. Στη πλήρη κλίμακα σχεδίου διαχείρισης σε όλο το νησί της Τήνου, το περιβαλλοντικό όφελος από την αναερόβια χώνευση σε σύγκριση εμ την κομποστοποίηση είναι 21.76 kg CO2eq ανά τόνο αποβλήτου και 26.23 kg CO2eq ανά τόνο αποβλήτου για τις συγκρινόμενες περιπτώσεις της μεσόφιλης και θερμόφιλης χώνευσης αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναερόβια χώνευση ις εμφανώς πιο αποτελεσματική στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε περιοχές/ πόλεις με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Έτσι, η προτεινόμενη λύση ISWM TINOS για τη διαχείριση των στερερών αποβλήτων είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε άλλα Ελληνικά νησιά, και απομονωμένες περιοχές, δίνοντας θετικό σκορ στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.