elen

Υποδράση 1.2

Εξέταση, επισκόπηση και ανάλυση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Ο κύριος σκοπός της Υποδράσης 1.2 είναι η εξέταση, αξιολόγηση και ανάλυση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων καθώς και τη διαχείριση αυτών. Αυτή η δραστηριότητα προβλέπει την ανάλυση όλων των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και πολιτικών, καθώς και της ελληνικής νομοθεσίας προκειμένου να αποτυπωθεί το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην επεξεργασία και τη διαχείριση των ΑΣΑ συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων/βιολογικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της Υποδράσης 1.2, εκπονήθηκε το Παραδοτέο 1-2 με τίτλο: Έκθεση αναφορικά με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η έκθεση αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικές με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την επεξεργασία αυτών. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις Κοινοτικές διατάξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ καθως και τον πρόσφατο Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) σύμφωνα με τον οποίο η Οδηγία-Πλαίσιο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο.

Για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, εξετάσθηκαν περισσότερες από 200 βιβλιογραφικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων επίσημων νομοθετικών εγγράφων (Οδηγίες, Κανονισμοί, Αποφάσεις, Νόμοι, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι κ.λπ.), αναθεωρήσεων νομοθεσίας, μελετών και πληροφοριών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Η σχετική νομοθεσία έχει ταξινομηθεί σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση, η οποία είναι κοινή για την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: (i) Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, (ii) Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των Αποβλήτων και (iii) Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων. Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται στην έκθεση, το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, ο πυρήνας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τις τρεις βασικές κατηγορίες έχει ενσωματωθεί με επιτυχία στην εθνική νομοθεσία.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε εγκαίρως, ενώ αργότερα έγινε η επικαιροποίησή της ώστε να συμπεριληφθεί η νέα ελληνική νομοθεσία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια του 2012, με τη σημαντικότερη να είναι ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)  με τίτλο Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης, η ακόλουθη νομοθεσία έχει επίσης συμπεριληφθεί στην ενημερωμένη έκδοση της έκθεσης:

(α) Νόμος 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) – Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

(β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 15540/548/E103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/27.3.2012) – Τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

(γ) Κοινή Υπουργική Απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

Η κύρια Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και η σύγκλισή τους παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία/Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Ελληνική Νομοθεσία/Ελληνικό Πλαίσιο

Βασική κατηγορία

Υπο-κατηγορία

Έτος

Τίτλος

Έτος

Τίτλος

Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα WFD

2008

Οδηγία 2008/98/ΕΚ

2012

Νόμος 4042/2012
Λίστα Αποβλήτων

2000

Απόφαση 2000/532/ΕΚ

2003

ΚΥΑ 50910/2727/2003

2012

Νόμος 4042/2012
Μεταφορά Αποβλήτων

2006

Κανονισμός 1013/2006 Απευθείας
Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομική Ταφή

1999

Οδηγία 1999/31/ΕΚ

2002

ΚΥΑ  29407/3508/2002
Καύση

2000

Οδηγία 2000/76/ΕΚ

2005

ΚΥΑ 22912/1117/2005
Λιμενικές Εγκαταστάσεις  Αποδοχής

2000

Οδηγία 2000/59/ΕΚ

2009

ΚΥΑ 8111.41/09/2009
Νομοθεσία αναφορικά με τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων Ιλύς

1986

Οδηγία 86/278/EOK

1991

ΚΥΑ 80568/4225/1991
Υλικά συσκευασίας

1994

Οδηγία 1994/62

2001

Νόμος 2939/2001

2007

ΚΥΑ – 9268/469/2007
ΟΤΚΖ

2000

Οδηγία 2000/53/ΕΚ

2004

ΠΔ 116/2004

2012

ΚΥΑ 15540/548/E103/2012
ΑΗΗΕ

2002

Οδηγία 2002/96/ΕΚ

2004

ΠΔ 117/2004

2002

Οδηγία 2002/95/ΕΚ
Μπαταρίες

2006

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

2010

ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

2004

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 2004 ΠΔ 82/2004
ΑΕΕΚ

2004

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 2010 ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010

Η έκθεση εκπονήθηκε στην αγγλική γλώσσα.

Το Παραδοτέο 1-2 είναι διαθέσιμο εδώ.
Η Εκτενής Περίληψη στην Ελληνική γλώσσα είναι διαθέσιμη εδώ.