elen

Υποδράση 1.1

Αναγνώριση αναγκών και επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο

Ο κύριος στόχος της Υποδράσης 1.1 είναι ο προσδιορισμός των αναγκών (τύποι ροών αποβλήτων, παραγόμενες ποσότητες στην εξεταζόμενη περιοχή κ.α.) και η ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων,  θέση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων) στην Τήνο.

Στο πλαίσιο της Υποδράσης 1.1, εκπονήθηκε το Παραδοτέο 1-1 με τίτλο: Έκθεση αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο. Η σχετική μελέτη αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά στη διαχείριση των ΑΣΑ στην Τήνο, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της εξεταζόμενης περιοχής και προσδιορίζει τις πηγές, τις ποσότητες και τη σύνθεση των ΑΣΑ σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τήνου. Βάσει της μελέτης, η ανάπτυξη ορθολογικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων κρίνεται επιτακτική και μείζονος σημασίας, προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των ΑΣΑ.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε έγκαιρα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών/δραστηριοτήτων και σε μεταγενέστερο στάδιο τροποποιήθηκε ούτως ώστε να συμπεριληφθούν νέα δεδομένα και πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η ομάδα εργασίας του έργου. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Ποσοτικά στοιχεία για συγκεκριμένες ειδικές ροές αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των χρησιμοποιημένων ελαστικών, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).
  • Την απόφαση του Αντιπροέδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον τερματισμό λειτουργίας του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στον Τσικνιά, της Δημοτικής Κοινότητας Εξωμβούργου.

Η έκθεση εκπονήθηκε στην ελληνική γλώσσα, όπως αποφασίστηκε από την ομάδα έργου, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους της Τήνου να τη μελετήσουν.

Το Παραδοτέο 1-1 είναι διαθέσιμο εδώ.
Η Εκτενής Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμη εδώ.