elen

ΔΡΑΣΗ 1: Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Η Δράση 1 περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που θα συμβάλουν στη συλλογή και αποτύπωση των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων για την ανάπτυξη  του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του έργου. Η Δράση 1 ξεκίνησε στις 01.10.2011 και ολοκληρώθηκε στις 31.12.2011.

Οι στόχοι της δράσης 1 είναι:

  • Προσδιορισμός των αναγκών και αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων για διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Τήνου.
  • Εξέταση, αξιολόγηση και ανάλυση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων και του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου.
  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση επιτυχών εφαρμογών διαφόρων συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς και των μεθοδολογιών αξιολόγησης (LCA) των εν λόγω συστημάτων. Εκτίμηση και αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων για την επιτυχή εφαρμογή των βέλτιστων σεναρίων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Δράσης 1, είχαν προβλεφθεί τρεις (3) δραστηριότητες.