elen

Δράση 10

Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Επικοινωνιακού Σχεδίου  για τη συνέχιση δραστηριοτήτων μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE.

After –LIFE Communication plan